Kudlanka nábožná / Mantis religiosa / Kamenný vrch, 2021