Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2019

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2020

Vážka žíhaná / Sympetrum striolatum / 2019

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2019

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2020

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2020

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2020

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2020

Vážka obecná / Sympetrum vulgatum / obora Holedná, 2020

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2020

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2020

Kudlanka nábožná / Mantis religiosa / Kamenný vrch, 2020

Kudlanka nábožná / Mantis religiosa / Kamenný vrch, 2020

Kudlanka nábožná / Mantis religiosa / Kamenný vrch, 2020

Kudlanka nábožná / Mantis religiosa / Kamenný vrch, 2019

Vážka čtyřskvrnná / Libellula quadrimaculata / obora Holedná, 2019

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2019

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2019

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2019

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2019

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2018

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2019

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2019

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2018

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2019

Vážka obecná / Sympetrum vulgatum / 2019

Vážka rudá / Sympetrum sanguineum / obora Holedná, 2018

Vážka čtyřskvrnná / Libellula quadrimaculata / obora Holedná, 2018

Vážka žíhaná / Sympetrum striolatum / obora Holedná, 2017

Vážka žíhaná / Sympetrum striolatum / obora Holedná, 2017