KUDLANKY  

Kudlanka nábožná – sameček / Mantis religiosa / Hády, 2011