Kudlanka nábožná – sameček / Mantis religiosa / Kamenný vrch, 2014