Kudlanka nábožná / Mantis religiosa / hadcová step, 2017